Příspěvky

21Čvn2022

Milí rodiče,

vzhledem k tomu, že budeme mít příští rok téměř dvojnásobné množství předškoláků než v letech minulých, nejsme schopni je kapacitně umístit do jedné třídy a jsme nuceni reorganizovat vzdělávací zaměření jednotlivých tříd. Proto v příštím roce budou ve školce pro předškolní děti zřízeny třídy dvě. Jednou třídou bude tak jak jste zvyklí třída Pastelky a druhou třídou bude třída Berušek. V obou těchto třídách se budou vzdělávat primárně předškoláci, doplněni o několik mladších dětí. Nově nastupující mladší děti budou v příštím školním roce umístěny ve třídě Sluníček.

Seznamy s rozdělením dětí budou umístěny ve vestibulu školy na hlavní nástěnce v měsíci září. Informaci o tom, ve které třídě vaše dítě bude vám také již nyní mohou sdělit paní učitelky ve třídách.

Děkujeme za pochopení.

14Čvn2022

Ředitelství Mateřské školy Kvasice oznamuje, že s platností od 1.9.2022 (od školního roku 2022-2023) bude měsíční úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Kvasice navýšena na 600,- Kč.

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Úplata po navýšení činí 34%.

Níže jsou přiloženy podklady pro výpočet měsíční úplaty za vzdělávání.

Výpočet úplaty za předškolní vzdělávání
2Čvn2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спецвхід до дошкільного навчального закладу на 2022/2023 навчальний рік відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. («Лекс Україна» – освіта)

Více informací v přiloženém souboru / Більше інформації у прикріпленому файлі

Žádost o přijetí dítěte do MŠ šk.rok 2022-2023

zvláštní zápis

 

20Kvě2022

Zástupkyně ředitelky pověřená řízením mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na základě kritérií o přijímání dětí do Mateřské školy Kvasice, okres Kroměříž, příspěvkové organizace platných pro školní rok 2022/2023 takto:

výsledky přijímacího řízení

 

19Kvě2022

Dne 1.6. pojedeme celá školka na výlet do Zoo Zlín. Vstupné bude hrazeno z KRPŠ a autobusy z rozpočtu MŠ.

V zoo budeme také obědvat. Na oběd vybíráme 75,- Kč. Oběd v MŠ budou mít děti odhlášen.

Odjezd v 8:00, návrat je plánován mezí 14 a 14:30. Ráno prosím přiveďte děti do 7:30.

S sebou prosím dětem sbalte do batůžku pláštěnku, pití, menší svačinku a případně nějakou sladkost.

 

11Kvě2022

Z kapacitních důvodů již do konce tohoto školního roku nebude probíhat sběr papíru. Sběr bude obnoven od září 2022.

Pokud byste i tak měli zájem papír odevzdat, je možné jej odvézt přímo do Kromeximu v Kroměříži a nahlásit, že se jedná o sběr pro MŠ Kvasice.

Děkujeme za pochopení.

13Dub2022
Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin úplně uzavřena po dobu jednoho měsíce a to od 1. srpna 2021– 31. srpna 2021. 
V měsíci červenci bude z důvodu rozsáhlé rekonstrukce elektroinstalace provoz školky PŘESUNUT DO NÁHRADNÍCH PROSTOR (v ZŠ Kvasice).

MŠ FUNGUJE V DOBĚ PRÁZDNIN ZPRAVIDLA PRO DĚTI ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ, provoz tříd je omezen! Zejména vzhledem k náhradnímu provozu a složitější organizaci v prostorách základní školy prosíme rodiče, kteří mají možnost děti letos během prázdnin do školky nedávat, aby si je nechali doma a usnadnili nám tím celou rekonstrukci.
Děkujeme.

Podrobnější informace k náhradnímu provozu v základní škole se dozvíte v průběhu měsíce června.

12Dub2022

V letošním roce se zápis uskuteční opět prezenčně, dne 12.5.2022 od 8:00 do 15:00 v ředitelně MŠ. Součástí zápisu je také den otevřených dveří, kdy budete mít možnost si projít jednotlivé třídy MŠ.

K zápisu je třeba přinést vyplněnou přihlášku, která je ke stažení níže, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Nemáte-li možnost se zápisu osobně účastnit, je možné žádost o přijetí doručit také poštou, či prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky:95nktr5)

 

Přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí stanovenými kritérii, které jsou uvedeny v dokumentu níže.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Kvasice

7Dub2022

V pondělí 11.4. 2022 v dopoledních hodinách nás v MŠ navštíví divadlo “Vypraveč pohádek” se svým loutkovým představením. Cena za dítě je 50,- Kč a program je hrazen z KRPŠ.

1Dub2022

Milí rodiče, na hlavní nástěnce již můžete děti zapisovat na ozdravný pobyt na Rusavě, který se uskuteční 13.-17.6.2022.

Pobyt je primárně určen dětem v povinném posledním roce předškolní docházky a tyto děti budou upřednostněny. Cena ozdravného pobytu je 3200,- Kč.

Více informací naleznete na hlavní nástěnce ve vestibulu MŠ.

23Bře2022

Milí rodiče, vzhledem k rapidnímu navýšení cen potravin jsme bohužel k 1. dubnu 2022 nuceni zdražit obědy. Cena obědu se u dětí zvedne o 3 Kč.

Pokud bude stávající trend zdražování potravin pokračovat, počítejte prosím s tím, že budeme nuceni ceny za stravování v MŠ během letních měsíců opět zrevidovat.

Níže si můžete prohlédnout aktuální cenu stravného.

[…]

14Bře2022

Dne 31.3.2022 od 13 hodin bude v MŠ probíhat focení dětí s panem fotografem Stojaníkem. Děti můžete zapisovat na hlavní nástěnce.

Je možné volit mezi 3 sadami fotografií – pouze postava (220,- Kč), pouze portrét (220,- Kč), postava i portrét (330,- Kč).

Rodiče si děti vodí k focení sami, pokud si přejete, aby se dítě fotilo bez vaší přítomnosti, nahlaste to prosím paní učitelce ve třídě.

Load More