Plán environmentální výchovy

Školní vzdělávací program

‘Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole’, Robert Fulghum

Cíl programu: Vychovávat děti ke zdraví a zdravému způsobu života.
• Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.
• Vytvářet předpoklady k získání samostatnosti, k rozvoji učení a poznávání v reálných souvislostech.

Prostředky k realizaci výchovy dětí ke zdraví a zdravému způsobu života:
1. Otužování dětí – řídit se vlastním programem otužování vzduchem, metodickým návodem k pravidelnému saunování dětí a předplavecké výuce dětí
2. Duševní pohoda – posilovat a povzbuzovat sebedůvěru dítěte, chránit je tak před stresovými situacemi
3. Zdravá výživa – zajišťovat optimální podmínky pro zdravý růst a vývoj organismu, vedoucí k obranyschopnosti proti vnějším a vnitřním vlivům
4. Spontánní hra – vytvořit dostatečný prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, která je hlavní činnností dítěte a vychází z jeho přirozených potřeb a zájmů
5. Sociální klima – vytvářet v MŠ prostředí důvěry, úcty, spolupráce mezi všemi zaměstnanci, duševní pohoda