Category "Důležitá událost"

4Dub2024

Vážení rodiče,

jsme rádi, že pro děti můžeme ve spolupráci se SOŠ veterinární v Kroměříži nabídnout enviromentální program s hiporehabilitacemi, pod vedením paní Mgr.Jarmily Marciánové – instruktorky HPSP.
Ve čtvrtek 18.4. 2024 v 8.45 hod. pojedou děti ze třídy Sluníček a Berušek.
Ve čtvrtek 25.4.2024 v 8.45 hod. pojedou děti ze třídy Motýlků a Pastelek.

Příjezd dětí na oběd.
S sebou batůžek s pláštěnkou, sportovní oblečení a obuv dle aktuální předpovědi, uzavíratelnou láhev s pitím.

3Dub2024

Milí rodiče,

našim cílem jsou šťastné a spokojené děti, ale také je cílem vzděláné a do života dostatečně vybavené děti.
Abychom mohli v naší cestě pokračovat, je pro nás důležité znát Váš názor.
Velmi Vás prosíme, za byste si mohli udědat čas na vyplnění dotazníku, který slouží k následné evaluaci školy, dotazník obdržíte od paní učitelky ve své třídě.
Prosíme vkládat do krabice u hlavní nástěnky.
Dotazník je anonymní.

Děkujeme za spolupráci.

 

30Srp2023

Milé děti a rodiče,
zdravíme Vás na konci prázdnin.
Letošní prázdniny jsme zahájili velkou rekonstrukcí elektroinstalace a výmalbou školky.
Nyní už je školka opět v plném proudu, uklízíme a chystám vše na 4.9.2023, kdy se na Vás budeme těšit.
Od příštího školního roku jsme vzhledem k optimálnímu rozložení tříd – zejména podle věku, museli děti ve třídách trochu promíchat. Snažili jsme se o co nejšetrnější přístup při zachování přátelství a vazeb.
Ale i tak se všechny děti budou společně potkávat  – na zahradě, někdy při spaní, při odpoledním programu. Takže se neobávejte, že by to pro ně byl velký zásah. Se všemi rodiči dětí, kterých se změna týká jsem již o změně mluvila.
Personální obsazení tříd zůstává v následujícím školním roce se změnou ve třídě Motýlků, tedy v logopedické třídě, nastoupila do ní paní učitelka  Bc.Alenka Pospíšilová.

15Srp2023

Informace pro rodiče o úplatě za předškolní vzdělávání

 Stanovená úplata za předškolní vzdělávání
pro školní rok 2023/24 činí : 600,- Kč

Zdůvodnění – Vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví výši základní částky úplaty za předškolní vzdělávání tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě vypočítané z údajů za uplynulý kalendářní rok.
Úplata je splatná od 10. do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce (dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb ve znění pozdějších předpisů, § 6, odst.(7) ), pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Úplata se dle rozhodnutí rodičů hradí v hotovosti nebo přes účet na základě přiděleného variabilního symbolu a čísla účtu MŠ na začátku šk.roku. Pokud platíte školné přes účet, nastavte si, prosím, platební příkaz tak, aby peníze přišly na účet ve stanoveném termínu, ne později!!!
Prosíme, zřiďte si trvalé příkazy ve vaší bance na období září 2023 – července 2024 s přiděleným variabilním symbolem.
Děti předškolní jsou zbaveni povinnosti platby příspěvku tzn., že vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně (podle § 123, odst. 2). Taktéž děti, které zůstávají v MŠ z důvodu odkladu povinné školní docházky nemusí úplatu za předškolní vzdělávání hradit.

14Pro2022

Od 1.1.2023 MŠ mění systém  v odhlašování stravy dětí.
Z provozních důvodů jsme nuceni zrušit odhlašování stravy v daný den do 7.00 hod.
Strava se může zrušit POUZE do 13.30 hod den předem ( včetně neděle), a to v aplikaci Strava.cz nebo telefonicky na čísle 573 358 045 – jídelna MŠ Kvasice.
DOTOVANÁ  strava je poskytována pouze první den nemoci dítěte a můžete si ji vyzvednout v čase mezi 10.15 – 11.00 hod. v naši školní kuchyni ( venkovní vchod do školní kuchyně, vlastní jídlonosič).
Druhý a další dny se potřeba stravu ODHLÁSIT!
NEODHLÁŠENÁ STRAVA JE VŽDY PŘIHLÁŠENÁ – ta se bude účtovat za plnou cenu stravy.
Bližší informace v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Renáty Holbové MŠ Kvasice, telefonní číslo 573 358 045, email: jidelna@mskvasice.cz

Děkujeme za pochopení.

1Lis2022

Děkujeme za finanční dary na podporu předškolního vzdělávání, sponzory v letošním školním roce jsou :

Filip Klement a Jana Pospíšilová-Klementová
Michal a Eliška Floriánovi
Monika Hajduková
Firma NWB Line – paní Balusková
Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
Kateřina a Josef Stašiakovi
Kateřina a Michal Dohorákova – Keramo D -Dohorák s.r.o.
Zdeněk Vrbecký – AZVservis
Blanka Pechalová a Vlastimil Čabla
Elektromont Hulín – zastoupená panem Romanem Bartákem
Ing.Dušan Odehnal  – starosta
Rodina Kolomazníková
Opravil David
Řezníček Bohuslav
Štanglicová Hana
Daněk Milan