Category "Nezařazené"

25Čvn2021

V úterý 29.6. 2021 proběhne v dopoletních hodinách na zahradě diskotéka příležitosti konce školního roku.

Program je hrazen z KRPŠ.

3Čvn2021

Ve čtvrtek 10.6. od 15:45 proběhne na zahradě slavnost spojená s pasováním předškoláků.

Můžete se těšit na divadlo, vystoupení dětí a hudební produkci.

Všechny moc prosíme, aby dodržovali aktuálně platná vládní nařízení.

24Kvě2021

Zástupkyně ředitelky pověřená řízením mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na základě kritérií o přijímání dětí do Mateřské školy Kvasice, okres Kroměříž, příspěvkové organizace platných pro školní rok 2021/2022 takto:

[…]

18Kvě2021

Milí rodiče,

pokud to vládní opatření umožní, uskuteční se v termínu od 14. do 18. 6. 2021 ozdravný pobyt na Rusavě. Na hlavní nástěnce v MŠ můžete závazně přihlašovat děti. Prosíme, přihlašujte pouze děti v povinném roce předškolní docházky, budou upřednostněni.

Pokud vaše dítě není předškolák, mělo už 5 let a byli byste rádi aby jelo, napište jej prosím do náhradníků.

 

 

8Kvě2021

Milí rodiče,

na základě mimořádného opatření MZ (MZDR 14600/2021-8/MIN/KAN,) bude od pondělí 10.5. mateřská škola v provozu pro všechny děti. Zároveň už nebude nutné děti testovat. Z epidemiologických důvodů nebude zatím stále doprovodu dětí umožněn vstup do MŠ a děti si budou nadále přebírat zaměstnanci ve vestibulu školky. Děkujeme za pochopení a věříme, že se brzy vrátí vše do starých kolejí.

Strava bude na pondělí všem dětem, které přijdou automaticky přihlášena.

13Dub2021

Z důvodu epidemiologické situace v ČR bude letos bohužel zápis opět probíhat bez přítomnosti dětí a rodičů a to v termínu od 2.5. do 16.5.2021.

POKYNY K ZÁPISU:

 1. Je třeba doložit vyplněnou přihlášku, která je ke stažení níže a kopii rodného listu dítěte.
 2. Součástí přihlášky do mateřské školy je ze zákona i povinnost doložení řádného očkování dítěte – tuto povinnost je třeba splnit potvrzením pediatra na druhé straně přihlášky.
 3. Kopii rodného listu a řádně vyplněnou přihlášku doručit MŠ v termínu  2.- 16.5.2021 jedním z těchto způsobů:
 • datovou schránkou (ID datové schránky:95nktr5),
 • emailem s elektronický podpisem (skolka@mskvasice.cz),
 • poštou na adresu MŠ,
 • po předchozí domluvě osobně zástupkyni ředitelky MŠ.

Po obdržení přihlášky vám emailem zašleme potvrzení o převzetí, pořadové číslo Vaší přihlášky a další potřebné informace.

Přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí stanovenými kritérii, které jsou uvedeny v dokumentu níže.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ šk.rok 2021-2022

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Kvasice

8Dub2021

Vážení rodiče,

protože jsme již obdrželi upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky. Děti které se budou účastnit vzdělávání budou rozděleny ve třídách po maximálně 15 dětech, může se tedy stát, že nebudou ve své kmenové třídě. 

Pokud se rozhodnete děti s povinným předškolním vzděláváním za těchto podmínek do školky nedat, nemusíte. Stačí je řádně omluvit. Na vyžádání můžeme těmto dětem zajistit náměty k distančnímu vzdělávání.

 Ministerstvo zdravotnictví umožňuje od 12. dubna 2021 osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách těmto dětem:

 •  dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání 
 • dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
 • a dále dětem rodičů zaměstnaných v následujících oblastech:
 1.  zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2.  pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 4. příslušníci ozbrojených sil,
 5. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 6. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 7. zaměstnanci Úřadu práce České republiky, i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 8. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Od rodičů pracujících ve výše uvedených oblastech bude vyžadováno doložení potvrzení zaměstnavatele.

 

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
 2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
  preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
  provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále
  jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
 3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

[…]

8Dub2021

Testování bude probíhat testy Singclean dodanými MŠMT. Děti budou testovány rodiči, za přítomnosti pracovníků MŠ. Prosím počítejte s časem potřebným pro vyhodnocení testu, celé testování zabere cca 15 minut. K dispozici budou letáky s rychlonávodem.

Leták s rychlonávodem:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

Instruktážní video:

 

 

7Dub2021

Milí rodiče,

níže naleznete náměty pro děti k distanční výuce pro týden 6.4.-9.4. 2021. Distanční výuka je povinná pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání, pokud se nemůžete s dětmi účastnit, prosíme, abyste je omluvili.

Pokud někdo nemá možnost materiály vytisknout, můžeme mu je po předchozí domluvě předat ve školce vytištěné.

distanční výuka 6-9.4.

22Bře2021

Milí rodiče,

níže můžete dětem stáhnout náměty k distanční výuce pro tento týden. Distanční výuka je povinná pro děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ. Budeme rádi když nám na email pošlete fotky jak s dětmi pracujete 🙂

Pokud nemáte možnost si materiály vytisknout, je možné si je po předchozí domluvě vyzvednout ve školce.

Distanční výuka 22.-26.3.2021

2Bře2021

Milí rodiče,

níže přikládáme náměty k distanční výuce předškoláků. Děti v posledním roce před nástupem školní docházky mají povinnost se distančně vzdělávat. Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání. (Jednoduše řečeno je jedno, v jaké době dítě vyplnilo pracovní list, důležité je, že ho vyplnilo.) Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce. Budeme rádi, pokud nám při znovuotevření MŠ dodáte pracovní listy a výrobky, či zašlete fotografie jak děti doma pracují.

Nemáte-li možnost si materiály vytisknout, prosím kontaktujte nás prostřednictvím emailu skolka@mskvasice.cz a domluvíme se na možnostech převzetí materiálů.

náměty k distanční výuce 1-5.2.

Load More