Informace k poplatkům

Úplata za školní stravování je splatná nejpozději do 20. dne příslušného kalendářního měsíce, řídí se Vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

1.kategorie: děti 3- 6 let, strávníci MŠ – 35,-Kč

2.kategorie: děti 3- 6 let, strávníci MŠ – 37,-Kč

Pokud dítě ve školním roce tj. od 1. září do 31. srpna dosáhne 7 let, bude zařazeno ve druhé kategorii.
Týká se dětí s odloženou školní docházkou.

Cena za stravování pro cizí strávníky je 60,- Kč za oběd.

Platba je prováděna bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy 000027-5995670207 / 0100, zákonní zástupci jsou povinní zajistit dostatečné množství finančních prostředků na účtu, ze kterého je platba prováděna.

Výše finančního normativu je stanovena v rámci rozpětí finačních limitů stanovených vyhláškou o školném stravování.