Informace k poplatkům

Úplata za školní stravování je splatná nejpozději do 20. dne příslušného kalendářního měsíce, řídí se Vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

1.kategorie: děti 3- 6 let, strávníci MŠ – 52,-Kč

2.kategorie: děti do 7 let , strávníci MŠ – 54,-Kč

Pokud dítě ve školním roce tj. od 1. září do 31. srpna dosáhne 7 let, bude zařazeno ve druhé kategorii.
Týká se dětí s odloženou školní docházkou.

Cena za stravování pro cizí strávníky je 79,- Kč za oběd.

Platba je prováděna bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy 000027-5995670207 / 0100, zákonní zástupci jsou povinní zajistit dostatečné množství finančních prostředků na účtu, ze kterého je platba prováděna.

Výše finančního normativu je stanovena v rámci rozpětí finačních limitů stanovených vyhláškou o školném stravování.

Stanovení výše plateb stravného od 1. ledna 2023 ZDE

Jakékoliv informace o školním stravování podá: vedoucí školní jídelny Renata Holbová
Zpracovala: Holbová Renata, vedoucí školní jídelny

Schválil: Miluše Rákoci, ředitelka MŠ