Pravidelné aktivity

Pravidelné aktivity během roku

– Předplavecká výuka v krytém bazénu v Kroměříži– 10 lekcí (25 nejstarších dětí)
Cílem předplavecké výuky je vštěpovat dětem základní hygienické návyky, seznámit je s vodou a přivykat na pravidelný pobyt ve vodě i pod hladinou, splývání v obou polohách, dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody. Nenásilnou formou se seznámí s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou.
– Podzimní Drakiáda
– Veselé dýňování ( Helloween) s vydlabáváním dýní, hudbou a ohňostrojem
– Velikonoční dílny s rodiči
– Vynášení Moreny
– Masopustní karneval
– Olympiáda na školní zahradě
– Tvořivé dílny ( vánoční, velikonoční ú
– Setkání ke Dni matek
– Projekt Den země – ekologické zaměření, hry
– Škola v přírodě
– Den dětí
– Slavnostní pasování školáků s divadlem
– Maňásková, loutková, hraná divadla, kouzelnická představení, karnevaly pro děti s doprovodným programem
– Akce s místními dobrovolnými spolky ( hasiči, zahrádkáři, farmáři, pekaři)celoroční sběr papíru – finance putují do fondu KRPŠ – financují se akce pro děti + autobus
– Společné fotografování dětí – 1x do roka + fotografování ke Dni maminek
– Mikulášská besídka pro děti
– Vánočním posezení s besídkami a pohoštěním a rozdáváním dárečků všem dětem ( ve spolupráci s rodiči ), rozbalování překvapení z adventního stromu
– Vánoční jarmark
– Účast na rozsvěcování vánočního stromu v Kvasicích
– Divadla v Kroměříži, Otrokovicích
– Zájmové kroužky ( výtvarný, keramický, pohybový,hudební,…)
– Pravidelný screening očí u dětí – 1x ročně dle zájmu rodičů
– Návštěva místní knihovny
– Spolupráce ze žáky ZUŠ Otrokovice, pravidelné vystoupení a koncerty v MŠ
– Výlety do okolí
– Spaní v mateřské škole

Další akce pro děti a rodiče jsou plánovány a zveřejňovány vždy ve vestibulu, nástěnkách a webu.