Sběr papíru od září 2023

Z kapacitních důvodů bude sběr papíru probíhat  jen formou osobního dovozu do firmy Kromexim v Kroměříži a nahlásit, že se jedná o sběr pro MŠ Kvasice.
Děkujeme za pochopení, i nadále budou peníze vkládány do fondu KRPŠ, ze kterého jsou čerpány na aktivity pro děti.

Děkujeme.