Aktuality

21Zář2020

Ve středu 30.9. pojedeme na výlet do skanzenu v Rymicích, kde máme domluven tvořivý program Včelařství.

Odjezd v 8:00, doveďte prosím děti do školky nejpozději  7:40.

S sebou batůžek s pitím, rouškou do autobusu a malou svačinkou (budeme se vracet až na oběd v 11:30).

Program je placen z fondu KRPŠ, autobus hradí mateřská škola.

7Zář2020

Ve středu 16. 9. od 9:00  proběhne na školní zahradě pro děti program

Dravci – ukázka dravých ptáků.

Program je placen z KRPŠ.

27Srp2020

Vážení rodiče,
na hlavní nástěnce již můžete přihlašovat děti na zobcovou flétnu pro školní rok 2020/2021.

Kroužek flétny bude probíhat každé úterý, první lekce proběhne 8.9.2020.

skupina č.1: 7.00-7:45

skupina č.2: 7:45-8:30

 

školné za pololetí je 600,-

27Srp2020

Prvním dnem ve školce bude úterý 1.9.2020.
Školka je otevřená od 6.00 hodin do 16.00 hod.

Víme, že vstávat po prázdninách je náročné, prosíme ale abyste se snažili o příchod do 8.00.
Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12.00 do 12.30, odpolední vyzvedávání je možné od 14.00.
Samozřejmě je možné také dle individuální dohody s personálem.
Prosíme rodiče, aby respektovali dobu provozu mateřské školy.

Jmenný seznam tříd pro nové i stávající děti je vyvěšen na hlavní nástěnce ve vestibulu školy. V šatně budou mít děti připravenou svou skříňku, která bude nadepsaná jejich jménem. Náhradní věci dejte dětem do jejich skříněk dle rozpisu v šatně.

Děti do MŠ potřebují:
– 
přezůvky – papuče s pevnou patou ( ne žabky či sandály crocs )
– náhradní oblečení do třídy (jedna sada obvykle stačí, ale u dětí které si teprve zvykají bez plen je
lepší mít více oblečení)
– oblečení na ven dle ročního období a počasí – prosíme starší oblečení které děti mohou na zahradě ušpinit!
– boty na ven – do každého počasí
– pyžamo
– oblečení nedávejte dětem příliš mnoho, ztrácí přehled a hůře se jim ve věcech drží pořádek

Prosíme označte dětem všechno jejich oblečení i boty jménem!

29Kvě2020

Ve školním roce 2020/2021 bohužel nebude MŠ nabízet plavecký kurz, musí se upřednostnit žáci základních škol, kteří mají plavání v rámci povinné školní docházky a musí nahradit zameškanou výuku z letošního školního roku.
V případně změny budeme rodiče včas informovat.

 

29Kvě2020
Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena po dobu jednoho měsíce a to
od 1. srpna 2020– 31. srpna 2020
Provoz bude opět zahájen v úterý 1. září 2020.

MŠ FUNGUJE V DOBĚ PRÁZDNIN ZPRAVIDLA PRO DĚTI ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ, provoz tříd je omezen!
Děkujeme.

Platba nezměněna, rodiče dětí,  které nebudou navštěvovat MŠ v měsíci červenci, mohou po vyplnění žádosti o snížení úplaty, uhradit polovinu školného v tomto měsíci ( za měsíc červenec ).
V měsíci srpnu se úplata za školné nehradí.
Prosíme o zastavení trvalých příkazů na měsíc srpen.

29Kvě2020
  1. Do MŠ může být přijato dítě jen zcela zdravé, bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, zvýšená teplota, horečka (dětem budou orientačně měřeny teploty bezkontaktním teploměrem při vstupu do tříd). Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit – ani dítě, ani osoba, která dítě přivádí a odvádí. U dětí, které trpí alergií, je nutné přinést potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.
  2. Rodiče se pohybují v  MŠ zásadně v rouškách a zdržují se v prostorách školy jen po dobu nezbytně nutnou na přípravu dítěte k předání či vyzvednutí. Mezi jednotlivými rodinami se udržují 2m rozestupy. Rodiče předají dítě učitelce u vstupu do třídy, nevcházejí do pobytových prostor MŠ.
  3. Rodiče před vstupem do MŠ použijí u vchodu dezinfekci na ruce a zajistí, aby si dítě před vstupem do třídy v umývárně MŠ řádně umylo ruce mýdlem a vodou a pro bezpečné osušení rukou použilo jednorázové papírové ručníky.
  4. V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován jeden z rodičů, který je povinen si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout. Ostatní děti budou v tomto případě pobývat venku. Prosíme rodiče, aby každé dítě mělo pro tento případ ve skříňce dvě čisté roušky, které použijí, pokud by tato situace nastala, až do zjištění zdrav. stavu nemocného.
  5. Po dobu výskytu onemocnění COVID-19 se zakazuje nošení vlastních hraček a hlavně plyšáků z domova, které mohou být původci přenesení virů do prostor MŠ.
24Bře2020

Vážení rodiče,

Vzhledem k epidemiologické situaci výskytu koronavirové nákazy v zemi , bude mateřská škola ve Kvasicích zavřena i celý měsíc duben.  Dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb., se úplata za předškolní vzdělávání poměrně krátí, pokud je škola zavřená více než 5 dní v měsíci. Proto také bude rodičům, kteří platili plnou částku za školné v měsíci březnu vrácen přeplatek 270,-  buď převodem na účet nebo v hotovosti po otevření mateřské školy.’
Požádáme Vás v průběhu měsíce května a června o čísla účtů.

V měsíci dubnu platí rodiče za školné 0,-Kč.
V měsíci květnu platí rodiče za školné 120,-Kč.
V měsíci červnu a červenci 500,-Kč ( nechodící děti udržovací poplatek 250,-Kč po vyplnění formuláře “Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání”, přichystané v MŠ na hlavní nástěnce).

 

12Bře2020

Ředitelka MŠ Kvasice, na základě  rozhodnutí zřizovatele Obce Kvasice, přerušuje provoz MŠ s účinností od pondělí 16.3.2020 do 22.5.2020.

Na základě informací MŠMT při uzavření předškolního zařízení bude postupováno stejným způsobem jako u ostatních škol. Ředitelka školy bude na vyžádání zákonných zástupců dětí potvrzovat ošetřovné.

Žádost Vám potvrdíme v ředitelně školy :
Každé úterý od 8.00 -16.00 hod.

Dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle paragrafu § 6, odst. 5, pokud bude provoz MŠ omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Jelikož tato situace uzavřením MŠ nastala, přeplatky Vám budou vráceny po obnovení provozu mateřské školy v letních měsících.

Pro aktuální vývoj situace, sledujte webové stránky mateřské školy. Případné dotazy zasílejte na email skolka@mskvasice.cz

Miluše Rákoci
ředitelka MŠ Kvasice

Load More