Projekt: ŠABLONY PRO MŠ KVASICE

Název projektu: ŠABLONY PRO MŠ KVASICE

Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 497 162 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.
Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a speciálního pedagoga; a o projektový den ve škole.


Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Speciální pedagog – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního mateřským školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého dítěte.

Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projekt+Sablony+II