Informace o označování alergenů ve školní jídelně

Od 13. 12. 2014 musí být součástí jídelního lístku i informace o alergenech obsažených v jídle.
Odvolání na legislativu:
EU- 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21.
ČR- vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin

Alergeny
Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.
Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Naše školní jídelna tyto informace zveřejňuje již od 1. září 2014.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem označující alergen. U jídelního lístku bude příloha – seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Jídelní lístek je vyvěšen u dveří školní jídelny a na webových stránkách Jídelníček
Ten kdo netrpí alergií na některé potraviny, se značením nemusí zabývat.
V každé třídě je uplatňován pitný režim dětí. Děti se mohou kdykoli během dne samy nebo s pomocí paní učitelky obsloužit chutným nápojem, který je připraven v nerezových konvicích.

Bližší informace Vám podá a Vaše dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny paní Jarmila Nečová.
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU:
1) Obiloviny obsahující lepek: 1/1 pšenice, 1/2 žito, 1/3 ječmen, 1/4 oves, 1/5 špalda, 1/6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2) Korýši a výrobky z nich
3) Vejce a výrobky z nich
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj
8) Skořápkové plody: 8/1 mandle, 8/2 lískové ořechy, 8/3 vlašské ořechy, 8/4 kešu ořechy, 8/5 pekanové ořechy, 8/6 para ořechy, 8/7 pistácie, 8/8 makadamie a výrobky z nich
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich

alergeny