Naše třídy

Naše třídy

1. třída Sluníčka – děti 3 leté – 5 leté
2. třída Berušky –  děti 3 leté – 5 leté
3. třída Pastelky – děti 5leté –  6 leté
4. třída Motýlci –  logopedická třída, děti 3leté – 6 leté

Všem těmto třídám je přizpůsobeno jak vybavení tříd, tak vzdělávací program.

Třídy jsou vybaveny dětskými židličkami a stolky, které odpovídají antropometrickým požadavkům a počtu dětí. Nábytek je přizpůsobený k samostatnému přístupu dětí k hračkám, pomůckám a je uspořádaný tak, aby děti měly dostatek světla, prostoru i soukromí při hrách, pohybových aktivitách i plnění zvolených pracovních činností.
Jednotlivé třídy se snažíme postupně a pravidelně inovovat, dle finančních prostředků školy.

Třídní vzdělávací program je prioritně zaměřen na získávání co nejvyšší úrovně kompetencí pro bezproblémový přechod do základní školy. Vzhledem k tomu, že se jedná i o věkově heterogenní třídy, si děti více uvědomují potřebu vzájemné pomoci a komunikace s ostatními.
Pro nepředškolní děti upravujeme náročnost programu podle jejich individuálních potřeb a možností. Vedeme děti k samostatnosti, a to ve všech oblastech, nejen v sebeobsluze, ale i při hrách, pracovních a pohybových činnostech.

Hry a činnosti dětem předkládáme formou nabídky, kterou se snažíme sestavovat podle jejich aktuálních potřeb a zájmů, a podporovat tak radost z učení, získávání zkušeností a zvládání nejrůznějších dovedností. Hlavním prostředkem vzdělávání je hra v nejrůznějších podobách, prožitkové a kooperativní učení, zkrátka aktivity, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí.

Třída Pastelky

maximální kapacita 24 dětí


Více o třídě

Třída Motýlci

maximální kapacita 25 dětí
z důvodů logopedické třídy pouze 18 dětí – na základě výjimky


Více o třídě

Třída Sluníčka

maximální kapacita 27 dětí


Více o třídě

Třída Berušky

maximální kapacita 25 dětí


Více o třídě