Naše třídy

Naše třídy

Ve třídách Berušky a Sluníčka jsou děti ve věku od 2,5 do 4 let, jedná se tedy o třídy věkově smíšené.
Třída Motýlků je třídou logopedickou. Ve třídě Pastelky jsou předškolní děti.

Všem těmto třídám je přizpůsobeno jak vybavení tříd, tak vzdělávací program.

Třídy jsou vybaveny dětskými židličkami a stolky, které odpovídají antropometrickým požadavkům a počtu dětí. Nábytek je přizpůsobený k samostatnému přístupu dětí k hračkám, pomůckám a je uspořádaný tak, aby děti měly dostatek světla, prostoru i soukromí při hrách, pohybových aktivitách i plnění zvolených pracovních činností. 
Jednotlivé třídy se snažíme postupně a pravidelně inovovat, dle finančních prostředků školy.

Třídní vzdělávací program je prioritně zaměřen na získávání co nejvyšší úrovně kompetencí pro bezproblémový přechod do základní školy. Vzhledem k tomu, že se jedná i o věkově heterogenní třídy, si děti více uvědomují potřebu vzájemné pomoci a komunikace s ostatními.
Pro nepředškolní děti upravujeme náročnost programu podle jejich individuálních potřeb a možností. Vedeme děti k samostatnosti, a to ve všech oblastech, nejen v sebeobsluze, ale i při hrách, pracovních a pohybových činnostech.

Hry a činnosti dětem předkládáme formou nabídky, kterou se snažíme sestavovat podle jejich aktuálních potřeb a zájmů, a podporovat tak radost z učení, získávání zkušeností a zvládání nejrůznějších dovedností. Hlavním prostředkem vzdělávání je hra v nejrůznějších podobách, prožitkové a kooperativní učení, zkrátka aktivity, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí.

Třída Pastelky

pro děti 5-7 leté
aktuálně plný stav 28 dětí


Více o třídě

Třída Motýlci

logopedická
pro děti 4-7 leté
aktuálně plný stav 14 dětí


Více o třídě

Třída Sluníčka

pro děti 2,5-4 leté
aktuálně plný stav 28 dětí


Více o třídě

Třída Berušky

pro děti 2,5-4 leté
aktuálně plný stav 28 dětí


Více o třídě