Category "Informace"

9Říj2020

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršení epidemiologické situace je MŠ po konzultaci se zřizovatelem nucena opětovně přistoupit k preventivním opatřením, které jak doufáme zabrání výskytu onemocnění Covid-19 v naší mateřské škole.

S platností od 12. 10. 2020 přistupujeme k těmto opatřením:

1. Při ranním příchodu nebo při odpoledním odchodu dítěte, nebude do budovy Mateřské školy umožněn vstup rodičům nebo doprovázející osobě.

U vchodu MŠ bude zaměstnanec MŠ, kterému předáte zdravé dítě bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění, a ten mu změří tělesnou teplotu a následně   předá dítě do třídy, kterou navštěvuje.

Pokud u vchodu nebude nikdo přítomen, zazvoníte si na třídu, do které Vaše dítě chodí a paní učitelka si dítě přijde převzít, nebo Vám naopak dítě přivede.

2. Děti si budou do MŠ nosit batůžky s vlastní lahví na pití, které jim bude paní učitelka během dne doplňovat.

3. V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován jeden z rodičů, který je povinen si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout. V mezičase bude dítě izolováno od ostatních dětí. Prosíme rodiče, aby každé dítě mělo pro tento případ v batůžku čistou roušku, kterou použijí, pokud by tato situace nastala, až do zjištění zdrav. stavu nemocného.

4. Po dobu výskytu onemocnění COVID-19 se zakazuje nošení vlastních hraček a hlavně plyšáků z domova, které mohou být původci přenesení virů do prostor MŠ.

Děkujeme, že budete tato opatření respektovat a doufáme, že pomohou zabránit výskytu onemocnění ve školce a že tím pádem nebudeme nuceni Mateřskou školu uzavřít.

27Srp2020

Vážení rodiče,
na hlavní nástěnce již můžete přihlašovat děti na zobcovou flétnu pro školní rok 2020/2021.

Kroužek flétny bude probíhat každé úterý, první lekce proběhne 8.9.2020.

skupina č.1: 7.00-7:45

skupina č.2: 7:45-8:30

 

školné za pololetí je 600,-

24Bře2020

Vážení rodiče,

Vzhledem k epidemiologické situaci výskytu koronavirové nákazy v zemi , bude mateřská škola ve Kvasicích zavřena i celý měsíc duben.  Dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb., se úplata za předškolní vzdělávání poměrně krátí, pokud je škola zavřená více než 5 dní v měsíci. Proto také bude rodičům, kteří platili plnou částku za školné v měsíci březnu vrácen přeplatek 270,-  buď převodem na účet nebo v hotovosti po otevření mateřské školy.’
Požádáme Vás v průběhu měsíce května a června o čísla účtů.

V měsíci dubnu platí rodiče za školné 0,-Kč.
V měsíci květnu platí rodiče za školné 120,-Kč.
V měsíci červnu a červenci 500,-Kč ( nechodící děti udržovací poplatek 250,-Kč po vyplnění formuláře “Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání”, přichystané v MŠ na hlavní nástěnce).

 

21Říj2019

Vážení rodiče, zveřejňujeme aktuální školní řád. Prosím věnujte mu pozornost.
Děkujime, že si najdete čas na jeho prostudování.
Ke stažení ZDE nebo k přečtení níže.

[…]

20Říj2019

Rozšířili jsme galerii fotek naší školky o uskutečněné opravy, rekonstrukce a novou zahradu. Na dalším budeme usilovně pracovat.

Fotky jsou ZDE

14Srp2018

Školné pro školní rok 201/2020 je 500,-Kč a platí vždy do 15.dne daného měsíce bezhotovostním převodem na číslo účtu
27-5995670207/0100 ( Komerční banka).
Prosíme, zřiďte si trvalé příkazy ve Vaši bance na období září 2019 – červenec 2020 s přiděleným variabilním symbolem.

Školné ze zákona neplatí předškolní děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 a děti s odkladem školní docházky, tzn. děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013.

Stravné se platí inkasním příkazem vždy následující měsíc, tedy zpětně, podle docházky Vašeho dítěte.
Povolte si prosím inkasní příkaz na číslo účtu27-5995670207/0100 ( Komerční banka) do konce září.
Stravné Vám bude automaticky strháváno.

14Srp2018

Prvním dnem ve školce bude pondělí 3.9.2018.
Školka je otevřená od 6.15 hodin do 16.00 hod.

Víme, že vstávat po prázdninách je náročné, prosíme ale abyste se snažili o příchod do 8.00.
Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12.00 do 12.30, odpolední vyzvedávání je možné od 14.00.
Samozřejmě je možné také dle individuální dohody s personálem.
Prosíme rodiče, aby respektovali dobu provozu mateřské školy.

Na šatně bude mít dítě připravenou svou skříňku, která bude nadepsaná jejich jménem. Náhradní věci dejte dětem do jejich skříněk dle rozpisu v šatně.

Děti do MŠ potřebují:
přezůvky – papuče s pevnou patou ( ne žabky či sandále crocs )

– náhradní oblečení do třídy ( jedna sada obvykle stačí, ale u dětí které si teprve zvykají bez plen je
   lepší mít více oblečení )
– oblečení na ven dle ročního období a počasí – prosíme starší oblečení !
– boty na ven – do každého počasí
– pyžamo
– oblečení nedávejte dětem příliš mnoho, ztrácí přehled a hůře se jim ve věcech drží pořádek

Prosíme označte dětem všechno jejich oblečení i boty jménem!

12Čvn2018

Stanovená úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 činí: 500,-Kč

Zdůvodnění:

Vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví výši základní částky úplaty za předškolní vzdělávání tak, aby nepřesáhla 50% skutečných měsíčních neinvestičních výdajů dítěte v uplynulém kalendářním roce.
Úplata je splatná do 15.dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
(Úplata se dle rozhodnutí rodičů hradí přes účet na základě přidělaného variabilního symbolu a čísla účtu MŠ).

 

Load More