Důsledné dodržování pravidla 3R v objektu mateřské školy

Vzhledem k nepříznivé koronavirovové situaci ve Zlínském kraji ředitelka mateřské školy důrazně žádá všechny rodiče a veškerý doprovod dětí, aby bez výhrad dodržovali pravidlo 3R – ruce, roušky, rozestupy.

Děkujeme.