Videozvonky v MŠ

Vstup do mateřské školy je od letošního léta zabezpečen videozvonky. Instalací zabezpečovacího zařízení jsme zvýšili bezpečnost dětí v MŠ a vyřešili tím nedostatek, na který v loňském roce v naší MŠ poukazovala česká školní inspekce.

1. září dopoledne se ještě dostanete do MŠ bez zvonění a od 2. září již zůstanou dveře MŠ po celý den zamčené a rodiče si budou nově zvonit přímo na třídu do které jejich dítě chodí. Paní učitelka uvidí, kdo přichází a bzučákem otevře dveře a pustí vás do školky. Díky tomuto kroku budeme mít po celý den přehled, že se nám po MŠ nepohybují cizí osoby.

Prosíme, pokud přicházíte ráno do cca 7:00, abyste zvonili vždy na třídu Sluníček, která ráno spojuje všechny děti. Později potom zvoňte na svou kmenovou třídu. Veškeré změny (např. odpolední spojování) budou uvedeny na nástěnce na hlavních dveřích.

Prosíme o pochopení a schovívavost pokud nastanou v průběhu září nějaké problémy se zavedením tohoto systému.