Výuka

pic_typorgaphyRodiče mají v procesu výchovy jisté požadavky,  a to jak na své děti, tak i na sebe, neboť dobře vědí, že nejlépe se děti učí z příkladu svých rodičů. Pomáhají tak mladým lidem rozvíjet jejich osobnost, zdokonalovat se a vyrůst ve zralé dospělé lidi. 

V období časného dětství mají rodiče klíčový význam.
Postupem času se přidávají i učitelé a vychovatelé ve školkách a školách. Ti by však neměli rodiče nahradit, ale naopak jim poskytnout odbornou pomoc, která vychází z pochopení chování příznačného pro daný věk dětí a dospívajících, z pozorování vzájemné interakce vrstevníků a z rozvoje schopnosti a talentů.
Znalosti o vzdělávacích prostředcích by si učitelé neměli nechat sami pro sebe, ale sdílet je s rodiči, kteří se tak učí, jak zlepšit své výchovné působení na děti.

Rodiče, jejichž děti navštěvují takovéto zařízení, si vzájemně pomáhají.
Dělí se o své rodičovské zkušenosti a tak se ve své roli hlavních vychovatelů zdokonalují.