Aktivity

pic_typorgaphyMateřská škola nabízí řadu aktivit.
Od logopedické péče (logopedická třída) pro děti s vadami řeči, kdy i logopedické cvičení provádějí učitelky v běžných třídách. Při odstraňování vad řeči je nutná spolupráce s rodiči (procvičování slovíček zapsaných ve slovníčku.

Z dalších možností jsou anglický jazyk, pohybové a výtvarné činnosti, předplaveckou výuku, program “Zdravý úsměv”, škola v přírodě, účast na výtvarných soutěžích atd.

V průběhu celého školního roku děti navštěvují celou řadu divadelních a hudebních představení, akce s rodiči v MŠ například: dýňování, Mikuláš, vánoční nadílka a besídky, Den Dětí, svátek maminek, rozloučení s předškoláky – vyřazení předškoláků, fotografování na tablo, den otevřených dveří, spolupráce se ZŠ, spolupráce s pedagogickou-psychologickou poradnou, schůzky rodičů – KRPŠ, účast rodičů na předpokládaných společných akcích v MŠ a řada dalších.

Je toho málo? Budeme rádi za další typy.