Zdravotníček a jeho kosí dobrodružství

Ve dnech 27.2. ( děti ze třídy Berušky a Sluníčka), a 14.3. ( děti ze tříd Pastelky a Motýlci )bude pro děti přichystán  Interaktivní program plný základů první pomoci ve spolupráci s Českým červeným křížem , ve kterém se zaměříme na fungování integrovaného záchranného systému, seznámení s důležitými telefonními čísly, drobná i vážnější poranění a základy resuscitace.
Děti se seznámí s bezpečností a prevence úrazů, naučí poskytnout první pomoc v krizové situaci, přivolat záchranáře.
Výukový program bude probíhat v dopoledních hodinách v MŠ.