Zápis do MŠ Kvasice na školní rok 2022/2023

V letošním roce se zápis uskuteční opět prezenčně, dne 12.5.2022 od 8:00 do 15:00 v ředitelně MŠ. Součástí zápisu je také den otevřených dveří, kdy budete mít možnost si projít jednotlivé třídy MŠ.

K zápisu je třeba přinést vyplněnou přihlášku, která je ke stažení níže, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Nemáte-li možnost se zápisu osobně účastnit, je možné žádost o přijetí doručit také poštou, či prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky:95nktr5)

 

Přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí stanovenými kritérii, které jsou uvedeny v dokumentu níže.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Kvasice