Zápis do MŠ Kvasice na školní rok 2021/2022

Z důvodu epidemiologické situace v ČR bude letos bohužel zápis opět probíhat bez přítomnosti dětí a rodičů a to v termínu od 2.5. do 16.5.2021.

POKYNY K ZÁPISU:

  1. Je třeba doložit vyplněnou přihlášku, která je ke stažení níže a kopii rodného listu dítěte.
  2. Součástí přihlášky do mateřské školy je ze zákona i povinnost doložení řádného očkování dítěte – tuto povinnost je třeba splnit potvrzením pediatra na druhé straně přihlášky.
  3. Kopii rodného listu a řádně vyplněnou přihlášku doručit MŠ v termínu  2.- 16.5.2021 jedním z těchto způsobů:
  • datovou schránkou (ID datové schránky:95nktr5),
  • emailem s elektronický podpisem (skolka@mskvasice.cz),
  • poštou na adresu MŠ,
  • po předchozí domluvě osobně zástupkyni ředitelky MŠ.

Po obdržení přihlášky vám emailem zašleme potvrzení o převzetí, pořadové číslo Vaší přihlášky a další potřebné informace.

Přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí stanovenými kritérii, které jsou uvedeny v dokumentu níže.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ šk.rok 2021-2022

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Kvasice