Testování dětí v MŠ Kvasice

Testování bude probíhat testy Singclean dodanými MŠMT. Děti budou testovány rodiči, za přítomnosti pracovníků MŠ. Prosím počítejte s časem potřebným pro vyhodnocení testu, celé testování zabere cca 15 minut. K dispozici budou letáky s rychlonávodem.

Leták s rychlonávodem:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

Instruktážní video: