Sběr papíru

V pátek 13.12. bude ukončen sběr papíru pro rok 2019.
Peníze získané výkupem papíru budou vloženy do fondu KRPŠ.
Děkujeme všem, kteří naši MŠ podporují.