Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro školní rok 2021/2022 – oznámení rozhodnutí

Zástupkyně ředitelky pověřená řízením mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na základě kritérií o přijímání dětí do Mateřské školy Kvasice, okres Kroměříž, příspěvkové organizace platných pro školní rok 2021/2022 takto:

oznámení rozhodnutí o přijetí_2021-2022