Prázdninový provoz o letních prázdninách

Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena po dobu jednoho měsíce a to
od 1. srpna 2021– 31. srpna 2021
Provoz bude opět zahájen ve středu 1. září 2021.

MŠ FUNGUJE V DOBĚ PRÁZDNIN ZPRAVIDLA PRO DĚTI ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ, provoz tříd je omezen!
Děkujeme.

Platba nezměněna, rodiče dětí,  které nebudou navštěvovat MŠ v měsíci červenci, mohou po vyplnění žádosti o snížení úplaty, uhradit polovinu školného v tomto měsíci ( za měsíc červenec ).
V měsíci srpnu se úplata za školné nehradí.
Prosíme o zastavení trvalých příkazů na měsíc srpen.