Pozvání pro rodiče – Plavání

Dobrý den, milí rodiče,

rádi bych tímto pozvali rodiče na poslední hodinu plavání, kterou bychom chtěli ukázat, co všechno se Vaše dítě naučilo.

Kdy: 1.2.2023 od 8.30 hod.

Kde: Ukázková hodina se provádí ve výukovém bazénu. Ve zcela výjimečných případech, na vybrané prvky, je možné použít i plavecký bazén, krytý bazén Kroměříž

Místo pro návštěvníky ukázkové hodiny: Návštěvníci ukázkové hodiny mají možnost sledovat ukázkovou hodinu z prostoru u výukového případně plaveckého bazénu v předepsaném oblečení. Ukázkovou hodinu mohou sledovat také z prosklené haly bufetu.

Organizace ukázkové hodiny:

 1. Přivítat účastníky ukázkové hodiny z řad rodičů, prarodičů, sourozenců atd.
 2. Sdělit účastníkům ukázkové hodiny obsah předplavecké výuky dětí mateřských škol, cíle, kterých chceme dosáhnout.
 3. Představit účastníkům ukázkové hodiny mokré vysvědčení.
 4. Praktická ukázka toho, jak jsme se dopracovali ke zvládnutí základních plaveckých dovedností (některé prvky z metodického postupu).
 • Osvěžení
 • Orientace ve vodě a pod vodou
 • Splývání na břichu a na zádech
 • Plavecké dýchání
 • Skoky a pády
 • Plavecké pohyby
 • Volné plavání s maximálním využitím plaveckých pomůcek
 1. Ukončení ukázkové hodiny, vyhodnocení plavajících dětí, poděkování účastníkům za účast.

Budeme se těšit.

Kolektiv MŠ Kvasice