POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vážení rodiče,

na základě vyplněného formuláře, který je k dispozici u dveří ředitelny MŠ či v přízemí budovy,  Vám vystavíme potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l Zákona č. 586/1992, o dani z příjmu.

Vhazujte prosím do přichystané obálky u dveří ředitelny či odevzdejte paní učitelce ve své třídě.
Prosíme vyplnit žádosti do konce měsíce ledna 2023.
Během měsíce února zákonní zástupci dětí obdrží tato potvrzení pro daňové účely.