Potvrzení o výši vynaložených výdajů pro daňové přiznání

Formuláře pro potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole jsou k dispozici na hlavní nástěnce. Do formuláře prosím vyplňte údaje o poplatníkovi a dítěti. Výši výdajů vyplní mateřská škola dle zaplaceného školného.

Vyplněný formulář prosím vhoďte do složky vedle ředitelny. Potvrzený formulář vám bude potvrzen a vrácen v průběhu měsíce února.