Poděkování

Děkujeme za darování vánočních  stromků pro naši Mateřskou školu Kvasice manželům Floriánovým.