Platební údaje

Školné pro školní rok 201/2020 je 500,-Kč a platí vždy do 15.dne daného měsíce bezhotovostním převodem na číslo účtu
27-5995670207/0100 ( Komerční banka).
Prosíme, zřiďte si trvalé příkazy ve Vaši bance na období září 2019 – červenec 2020 s přiděleným variabilním symbolem.

Školné ze zákona neplatí předškolní děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 a děti s odkladem školní docházky, tzn. děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013.

Stravné se platí inkasním příkazem vždy následující měsíc, tedy zpětně, podle docházky Vašeho dítěte.
Povolte si prosím inkasní příkaz na číslo účtu27-5995670207/0100 ( Komerční banka) do konce září.
Stravné Vám bude automaticky strháváno.