Opatření pro provoz mateřské školy od 1.6.2020

  1. Do MŠ může být přijato dítě jen zcela zdravé, bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, zvýšená teplota, horečka (dětem budou orientačně měřeny teploty bezkontaktním teploměrem při vstupu do tříd). Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit – ani dítě, ani osoba, která dítě přivádí a odvádí. U dětí, které trpí alergií, je nutné přinést potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.
  2. Rodiče se pohybují v  MŠ zásadně v rouškách a zdržují se v prostorách školy jen po dobu nezbytně nutnou na přípravu dítěte k předání či vyzvednutí. Mezi jednotlivými rodinami se udržují 2m rozestupy. Rodiče předají dítě učitelce u vstupu do třídy, nevcházejí do pobytových prostor MŠ.
  3. Rodiče před vstupem do MŠ použijí u vchodu dezinfekci na ruce a zajistí, aby si dítě před vstupem do třídy v umývárně MŠ řádně umylo ruce mýdlem a vodou a pro bezpečné osušení rukou použilo jednorázové papírové ručníky.
  4. V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován jeden z rodičů, který je povinen si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout. Ostatní děti budou v tomto případě pobývat venku. Prosíme rodiče, aby každé dítě mělo pro tento případ ve skříňce dvě čisté roušky, které použijí, pokud by tato situace nastala, až do zjištění zdrav. stavu nemocného.
  5. Po dobu výskytu onemocnění COVID-19 se zakazuje nošení vlastních hraček a hlavně plyšáků z domova, které mohou být původci přenesení virů do prostor MŠ.