Navýšení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitelství Mateřské školy Kvasice oznamuje, že s platností od 1.9.2022 (od školního roku 2022-2023) bude měsíční úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Kvasice navýšena na 600,- Kč.

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Úplata po navýšení činí 34%.

Níže jsou přiloženy podklady pro výpočet měsíční úplaty za vzdělávání.

Výpočet úplaty za předškolní vzdělávání