Změna termínu pro vyšetření sluchu

VYŠETŘENÍ SLUCHU POMOCÍ OBRÁZKOVÉHO AUDIOMETRU SE Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZE STRANY SPEC.CENTRA PŘESOUVÁ NA PŘELOM LEDNA/ÚNORA 2023.
TERMÍN VČAS UVEŘEJNÍME, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.