Nabídka vyšetření sluchu – Sluchový screening v předškolním věku pomocí obrázkového audiometru

Vážení rodiče, ve spolupráci s SPC Valašské Meziříčí, nabízíme vyšetření sluchu pomocí obrázkového audiometru v naši mateřské škole.
Zkouška sluchu dítěte provede speciální pedagog ze Speciálně pedagogického centra.
Nabídka bude veřejná od pondělí 26.9.2022 v šatnách, kde se můžete zapisovat, při vyšetření může být přítomen/nemusí být přítomen zákonný zástupce dítěte.
Vyšetření bude provedeno 20.10.2022 od 8.00 hod..