Nabídka vánočního fotografování

Dne 31.10. od 12.00 hod. bude probíhat vánoční fotografování ve třídě “Pastelky” pro zapsané děti.
Zájemci se mohou již nyní připisovat do tabulky v MŠ na hlavní nástěnce.
Prosíme zapisovat děti do konce měsíce září 2019.
Cena fotografií je 300,-Kč ( 4 ks 10×15, 2 ks 13,19, 2 ks 15x 23) .