Krabice od bot – Sběrné místo

Milí rodiče, i letos jsme se rozhodli připojit ke sbírce Krabice od bot 2022 a založili sběrné místo.
Díky Vám můžeme každý rok potěšit dárkem mnoho dětí.
Letošní sbírkou budeme podporovat děti z Dětského domova v Kroměříži a sociálně slabší rodiny prostřendictvím Kongregace Milosrdných sester v Kroměříži.
Vážíme si Vaši ochoty a děkujme za ni.

Sbírka bude zahájena od 21.11.2022 do 4.12.2022 ( pro MŠ v pátek 2.12.2022).
Prosíme nosit dárky řádně zabaleny a označeny ( např. chlapec 7-8 let, dívka 2-3 roky).
Věková hranice je pro dívky 0 – 17 let, pro chlapce 0-17 let.
Možnost darovat i online.
www.krabiceonline.cz

Máme omezený počet sběru dárků, v případě, že sbírka bude vybrána dříve , ukončujeme sbírku.
Odkaz na webových stránkách https://www.krabiceodbot.cz/sberna-mista/
Děkujeme.