Konzultační odpoledne pro předškolní děti

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ PŮJDOU K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
( DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY NEMUSÍ)

Pastelky v úterý 28.1.2020 od 14,00 17:00 hod.
Motýlci  ve čtvrtek 30.1.2020 od 14:00 do 16.30 hod.

Rodiče se mohou zapsat v jednotlivých šatnách při třídách do rozpisu na určitou hodinu.  Na schůzce budou informováni o výchovně vzdělávacím procesu jejich dítěte. S učitelkami mohou konzultovat nejen dovednosti svého dítěte, ale i další palčivé otázky, které je trápí.
Těšíme se na Vás.