Informace pro rodiče-školné

Vážení rodiče,

Vzhledem k epidemiologické situaci výskytu koronavirové nákazy v zemi , bude mateřská škola ve Kvasicích zavřena i celý měsíc duben.  Dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb., se úplata za předškolní vzdělávání poměrně krátí, pokud je škola zavřená více než 5 dní v měsíci. Proto také bude rodičům, kteří platili plnou částku za školné v měsíci březnu vrácen přeplatek 270,-  buď převodem na účet nebo v hotovosti po otevření mateřské školy.’
Požádáme Vás v průběhu měsíce května a června o čísla účtů.

V měsíci dubnu platí rodiče za školné 0,-Kč.
V měsíci květnu platí rodiče za školné 120,-Kč.
V měsíci červnu a červenci 500,-Kč ( nechodící děti udržovací poplatek 250,-Kč po vyplnění formuláře “Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání”, přichystané v MŠ na hlavní nástěnce).