INFORMACE PRO RODIČE

Stanovená úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 činí: 500,-Kč

Zdůvodnění:

Vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví výši základní částky úplaty za předškolní vzdělávání tak, aby nepřesáhla 50% skutečných měsíčních neinvestičních výdajů dítěte v uplynulém kalendářním roce.
Úplata je splatná do 15.dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
(Úplata se dle rozhodnutí rodičů hradí přes účet na základě přidělaného variabilního symbolu a čísla účtu MŠ).