Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

V pondělí 15.4. půjdou předškolní děti do naší místní knihovny, kde se seznámí  se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, která nám představí  své knihy a přečte dětem krátké ukázky a hádanky.

Na setkání s ní se velmi těšíme.