Beseda pro rodiče předškoláků na téma “Školní zralost”

Beseda pro rodiče předškoláků na téma “Školní zralost”se uskuteční dne 23.2.2023 od 15.30 hod. ve třídě Pastelky, pod vedením Mgr.Jany Dinčić, školní psycholog.
Na besedě se zaměříme na témata a otázky sepojené s nástupem dětí do 1.třídy ZŠ.
Například, co zahrnují pojmy školní zralost a školní připravenost.
Příčiny a důsledky školní nezralosti, či nepřipravenosti.
Jak řešit odklad školní docházky, apod.
Na setkání se s Vámi těší ředitelka a kolektiv MŠ Kvasice, Mgr.Jana Dinčić, Mgr.František Látal – ředitel ZŠ a budoucí pí. učitelka 1.třídy Mgr. Romana Kočičková.