Rozpis aglického jazyka

Další lekce angličtiny budou probíha každý čtvrtek od 14.15 – 15.00 hod. ve třídě Motýlků

Lektor si děti ze třídy vyzvedne a odvádí po ukončení angličtiny do své třídy.
Prosíme, abyste tuto dobu respektovali.

Děkujeme.