Aktuality

12Čvn2018

Stanovená úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 činí: 500,-Kč

Zdůvodnění:

Vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví výši základní částky úplaty za předškolní vzdělávání tak, aby nepřesáhla 50% skutečných měsíčních neinvestičních výdajů dítěte v uplynulém kalendářním roce.
Úplata je splatná do 15.dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
(Úplata se dle rozhodnutí rodičů hradí přes účet na základě přidělaného variabilního symbolu a čísla účtu MŠ).

 

17Čvn2017

Školné

Ředitelka Mateřské školy Kvasice podle §123 odst. 1 a 4 zákona č. 651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

stanovuje

– Základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte 400,- Kč za měsíc.

[…]

19Kvě2017

V PÁTEK 29.6. BUDE UKONČEN sběr papíru  PRO TŘETÍ ČTVRTLETÍ.

Sběr papíru bude probíhat vždy čtvrtletně v určité dny, které budeme včas zveřejňovat, vyvážet papír bude firma Kromexim v Kroměříži.
Je možnost dovážet papír na firmu i osobně, stačí uvést, že sběr je určen pro mateřskou školu Kvasice.
Peníze získané výkupem papíru budou vloženy do fondu KRPŠ, který je určen na výlety a akce pro děti
Děkujeme.