Kdo jsme

 

Mateřská škola byla otevřena v roce 1984 patří k ní víceúčelová školní zahrada s polohou v klidné části obce.
Našim cílem je, aby se v mateřské škole děti cítily příjemně, bezpečně, radostně a spokojeně.

Aby školka pro ně byla místem, kde mají kamarády a vznikají první přátelství.
Aby se těšily, co zase budeme dělat, co si budeme vyprávět a na co si budeme hrát.
Aby si oblíbily své učitelky a těšily se na sebe.
Aby prošly tímto krásným a bezstarostným obdobím a byly připraveny na školní povinnosti.


Naše mateřská škola je od roku 2003 samostatným právním subjektem.

Zahrada, která ze všech stran obklopuje budovu, je velká a prostorná.
Krášlí ji vzrostlé stromy, které zajišťují dostatek stínu v době silného slunečního záření, ale také dostatek slunce pro pobyty dětí venku při hrách a činnostech.
Zahrada je zároveň vybavená dřevěným domečkem, pískovišti a dětským mobiliářem.

Součástí naší mateřské školy je školní jídelna. Zajišťujeme stravování pro další mateřské školy a cizí strávníky.
Skladba jídelníčku je vyvážená dostatkem zeleniny, ovoce a pití. Respektujeme pokyny a přání rodičů.

 

 

Současně jsou zde v provozu 3 běžné třídy a 1 třída logopedická.
Spolupracujeme se ZŠ, ZUŠ, DDM,SPC, PPP.

 

 

Provoz mateřské školy: 6:15 - 16:00

Ředitelka školy: Miluše Rákoci
Zástupkyně ředitelky: Klára Strýcová
Vedoucí učitelka: Iva Šenkyříková

 

Pedagogičtí zaměstnanci:

třída "Pastelky" - Iva Šenkyříková, Markéta Lemark
třída "Sluníčka" - Stanislava Urbánková, Eva Mitková, Kateřina Goldmannová
třída "Berušky" - Radka Štípová, Martina Šimková
třída "Motýlci" ( logopedická třída )Klára Strýcová, Andrea Ephraimová

Provozní zaměstnanci:

Vedoucí jídelny: Jarmila Nečová
Vedoucí kuchařka: Věra Prauseová
Kuchařky: Jana Vaculíková, Renáta Rozsypalová, Katka Horová


O úklid a čistotu se starají: Zdeňka Sládková, Marie Mikulková

O údržbu pečuje: Miroslav Stránský ml., Ludmila Sedlářová

Mezi zaměstnanci je nastolena vzájemná důvěra, zdravý respekt a společný cíl.